OMGGAMMER

สร้างคุณค่าให้สังคมไทย “ธรรมภิบาลอีสปอร์ต” จากทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

อีกครั้งหนึ่งที่วงการ Esport ของเราได้เติบโตไปข้างหน้าด้วยการขับเคลื่อนของ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย: Thailand E-Sports Federation ที่ครั้งนี้ได้นำกิจกรรมดีๆ มาฝากชาว Esport อีกครั้งเพื่อความเข้าใจและก้าวหน้าไปพร้อมกันใน “งานฟอรั่มครั้งแรกกับหัวข้อ “ธรรมภิบาลอีสปอร์ต” (Esports Good Governance Forum 1)” ที่สนับสนุนโดย การกีฬาแห่งประเทศไทยและ การไฟฟ้านครหลวง EGAT

ธรรมาภิบาล อีสปอร์ท FORUM1

[LIVE] งานฟอรั่มครั้งแรกกับหัวข้อ "ธรรมาภิบาลอีสปอร์ต" (Esports Good Governance Forum 1)#ขอขอบพระคุณ#การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย#การกีฬาแห่งประเทศไทย

โพสต์โดย TESF เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2018

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเสวนา
      ด้วยสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย: Thailand E-Sports Federation กำหนดจัดเสวนาเรื่อง “Esports Good Governance ธรรมภิบาลอีสปอร์ต”  เพื่อสื่อสารในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับกีฬาอีสปอร์ต โดยวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนอีกด้านที่กีฬาอีสปอร์ตสร้างคุณค่าให้สังคมไทย เนื่องจากสังคมยังมีการตัดสินในว่า อีสปอร์ตคือการแข่งเกมแล้วได้เงินรางวัล การสร้างความเข้าใจกับสังคมหาจุกเชื่อมโยงเชิงบวกระหว่างพ่อแม่และน้องๆ ที่สนใจกีฬาอีสปอร์ต ความโปร่งใสของการนำข้อมูลการแข่งขันเพื่อนำมาสร้างนักกีฬาอีสปอร์ตต้นแบบของสังคมไทยเป็นต้น
      และ นั้นคือ ความเท่าเทียมในการแข่งขันไม่มีการแบ่งเพศหรือสภาพเพศ ความโปร่งใสของการนำข้อมูลการแข่งขันเพื่อนำมาสร้างนักกีฬาอีสปอร์ตต้นแบบของสังคมไทยเป็นต้น
Guest Speaker ภายในงาน

บุ๊ค นพรุจ เหมภมร
นักกีฬาต้นแบบ ที่มุ่งมั่นในเป้าหมายบนเส้นทางสายอีสปอร์ตระดับโลก

คุณ อุ้ย รอมแพง จันทร์ยวีร์ สมปรีดา
เริ่มจากเขียนพูดคุยในเกม กลายเป็นหนทางสู่นักเขียนนวนิยายพลิกประวัติศาสตร์ “บุพเพสันนิวาส”

คุณ สฤณี อาชวานันทกุล
นักวิเคราะห์การเงิน และคอลัมนิสต์ที่มองเห็นคุณค่าของเกมในเชิงสังคม

คุณ เทพ เทพกร ธนูถนัด
นักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ฉายภาพความเป็นไปได้ของกีฬาอีสปอร์ตผ่านชุดตัวเลขในเชิงสถิติที่น่าเชื่อถือ

คุณ ดิว อาณัติ เรืองวงศ์
ผู้ก่อตั้งทีมกีฬาอีสปอร์ต Xavier Esports ด้วยความสนใจเริ่มแรกจากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเอง ต่อยอดเติบโตจนเป็นทีมกีฬาอีสปอร์ตที่บริหารจัดการแบบมืออาชีพ

No comments

ใส่ความเห็น